Skip to content

Lidt om grønne tage

6 måneder ago

416 words

Flere og flere vælger en løsning med grønt tag, og dette er der mange gode grunde til. Der er nemlig mange fordele ved at få anlagt et grønt tag – dette er ikke kun et æstetisk løsning! En af de mange fordele ved grønne tage er, at de udgør et naturligt klimaanlæg. Læs mere om dette og andre fordele ved det grønne tag nedenfor.

Mange fordele ved det grønne tag

Et grønt tag sørger for kraftig nedkølning af rummene indenfor – og dette har stor betydning for udgifterne til klimatisering. Den nedkølende effekt opnås blandt andet, fordi lagret regnvand meget langsomt fordamper fra taget. Et grønt tag er dermed ikke blot en løsning for private husejere – et grønt tag kan være en rigtig god løsning i forbindelse med en lagerhal grundet dets nedkølende effekt, og dette kan resultere i store besparelser til klimatiseringsomkostninger. En anden fordel ved det grønne tag er, at det resulterer i klimaforbedring. Der opstår ikke genstrålingsopvarmning, og den vegetation, som det grønne tag består af, binder endvidere støv og skadestof i luften, så denne bliver 10%-20% mindre. Hertil kommer, at det grønne tag beskytter dig mod elektromagnetiske stråler – der er altså også helbredsmæssige grunde, der gør det smart, at anskaffe dig et grønt tag. Et grønt tag er desuden et godt støjværn. Et grønt tag beskytter ligeledes mod brænd. I Tyskland anses et korrekt monteret grønt tag faktisk for ikke-brændbart, og i Danmark opnås rabat på brandforsikringen med et grønt tag. En af det grønne tags helt store fordele er imidlertid, at det tilbageholder regnvand. Dette er en fordel, der i den grad er aktuel og vigtig, da vi i fremtiden kan forvente en større mængde regnvand på årlig basis. I forhold til lokal afledning af regnvand er grønne tage altså ideelle – og de kan dermed være centrale i at afhjælpe dette problem.