Skip to content

Danskkurser for udenlandske medarbejdere

6 måneder ago

381 words

Dynamiskdansk.dk er en privat sprogskole, der tilbyder danskurser på højt niveau. Der er mange mennesker, der kan have behov for et danskkursus, så ens sprogkundskaber kan forbedres. Danskkurser hos Dynamiskdansk.dk er særligt henvendt til udenlandske medarbejder i virksomheder i Danmark, og her finder du særlig erfaring indenfor undervisning af højtuddannede udlændinge i danskkundskaber. Ligegyldig hvilke forudsætninger, man har for et lære et nyt sprog, tilpasses niveauet ud fra de sproglige forudsætninger. 

Hvorfor Dynamiskdansk.dk?

Der findes mange private sprogskoler, der tilbyder danskundervisning, men grunden til at vælge Dynamiskdansk.dk er blandt andet, at du her finder et meget højt niveau og stor undervisningserfaring. Undervisningsmaterialet er gennemarbejdet og effektivt – og faktisk skrevet af ejerne af Dynamiskdansk.dk og udgivet på Gyldendahl. Dette undervisningsmateriale benyttes også i mange andre sprogskole-sammenhænge. Hos Dynamiskdansk.dk finder du endvidere stor fleksibilitet, hvad angår undervisningen. Dette gælder ikke blot det faktum, at undervisningen tilpasses de specifikke behov – alt efter om der er tale om hold- eller eneundervisning, kommakursus, skrivekurser for danskere eller andet. Der undervises nemlig alle ugens hverdage, og de udenlandske medarbejde i virksomheden kan undervises både i eller udenfor arbejdstiden. 
 

Mange tilbud

Hos Dynamiskdansk.dk findes mange forskellige tilbud, hvad angår sprogundervisning. Der er forløb, der er rettet specifikt til udenlandske sygeplejersker og læger, og kommakurser er også tilgængelige. Der er ligeledes prøveforberende kurser, der er for dem, som ønsker at tage en officiel prøve i dansk. Hvis man har danske medarbejdere, der trænger til at få forbedret de skriftlige danskkundskaber, så er skrivekurser for danskere ligeledes tilgængelige. Her er det de grammatiske og sproglige aspekter, der er i fokus. Der er også lagt vægt på at udvide det aktive ordforråd. Evnerne, der opnås, er færdigheden i at kunne redegøre klart og præcist synspunkter og argumentere klart. I det hele taget er der mange forskellige sprogundervisningstilbud at finde hos Dynamiskdansk.dk.